Skip to content

Hakkımızda

Hakkımızda; Sağlık için nanoteknoloji

Nano teknoloji ile geliştirilmiş ürünler hakkımızda çok ütopik detaylar göstermektedir. Gerçekten de nano teknoloji korkulduğu kadar ütopik bir alan mıdır. Üzerine eğilmediğiniz, bilgi sahibi olmadığınız konular anlașılması ve uygulanabilmesi bize zor gelmektedir. Biz öyle düșünmüyoruz. En zor ulașılması olan alanlar bile üzerinde çalıșmaya bașladıkça keșfedilebilmektedir.

Medet Özel Sağlık Hizmetleri bir sağlık șirketi olduğu için bu konuda bize ne tür bir görev düșer diye araștırdığımızda nano teknolojinin ne kadar geniș bir alan olduğu ve sağlığa nasıl katkılar sağlayabileceğini keșfetmiș olduk.

İlk deneyimlerimizi laboratuvarda edinirken sürpriz derecesinde muazzam bilgilere ulaștık. Öyle ki; bir madde kullanıyorsunuz ve en șiddetli enfeksiyona yol açan bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmaların tamamına karșı etkili oluyor. Aynı zamanda çevreye hiçbir zehirli madde yaymadan bu iși bașarıyla yürüten bir teknolojiye sahip olduğumuzu
gördük. Așağıda ilk örneklerini paylașacağımız orijinal laboratuar resimlerinde E. coli, Staph. aureus, Psödomonas aeroginoza ve Candida albicans gibi mikroorganizmalara karșı elde ettiğimiz sonuçları görsel olarak elde ettik.

Bu durum bize mükemmel bir dezenfektanın, özellikle de alkol içermeden (Helal sertifikasını alabilecek kadar) nasıl mümkün olduğunu göstermiș oldu. Daha da ilerisi mikroorganizmaların antibiyotik ve kimyasallara karșı
geliștirdiği direnç mekanizmalarının da artık bir önem tașımadığını görmemize olanak sağlamıș oldu.

Bu anlamda Pure Anti-B tüm insanlığa yararlı olacaktır. Bunu biliyoruz.

Nanoteknoloji ile Antibakteriyel çalıșmaları

Escherischia Coli

Escherischia Coli
Resim 1: Normal pamuklu kumaș, E.coli bakterisinin ekim yapıldığı besi yerine tatbik edildi. Kanlı agar ortamında ekim yapılan hatlar ve E.coli bakterisinin kolonileri nokta nokta tüm alanda görülmektedir. Her bir koloni bir nokta büyüklüğündedir ve 3000 bakteriyi içerir. Kumaș üzerinde ve besi yerinde her yerde bakteri üremesi görülmektedir.

Escherischia Coli

Escherischia Coli
Resim 2: Nanoteknolojik ürün ile antibakteriyel özellik kazandırılmıș pamuklu kumaș aynı besi yerine ekilerek 24 saat sonra değerlendirildi. Kumașın üzerinde ve etrafında 3-4 mm alanda hale görülmektedir. Bunun olușması bu aralıkta bakteri kolonisi üremediği anlamına gelmektedir. Kumașın üzerinde de aynı șekilde bakteri kolonileri görülmemektedir.

Staphylococcus Aureus

Staphylococcus Aureus
Resim 3: Normal pamuklu kumaș, Stafilokokus Aureus bakterisinin ekim yapıldığı besi yerine tatbik edildi. Kanlı agar ortamında ekim yapılan hatlar ve Stafilokokus Aureus bakterisinin kolonileri nokta nokta tüm alanda görülmektedir. Her bir koloni bir nokta büyüklüğündedir ve 3000 bakteriyi içerir. Kumaș üzerinde ve besi yerinde her yerde bakteri üremesi görülmektedir.

staphylococcus-aureus-R2

Staphylococcus Aureus
Resim 4: Nanoteknolojik ürün ile antibakteriyel özellik kazandırılmıș pamuklu kumaș aynı besi yerine ekilerek 24 saat sonra değerlendirildi.
Kumașın üzerinde ve etrafında 3-4 mm alanda hale görülmektedir. Bu halenin olușması bu aralıkta bakteri kolonisi üremediği anlamına gelmektedir. Kumașın üzerinde de aynı șekilde bakteri kolonileri görülmemektedir.

Candida Albicans

Candida Albicans
Resim 5: Normal pamuklu kumaș, Candida Albicans mantarının ekim yapıldığı Candida Agar besi yerine tatbik edildi. Candida agar ortamında ekim yapılan hatlar ve Candida Albicans mantarının kolonileri nokta nokta tüm alanda görülmektedir.
Her bir koloni bir nokta büyüklüğündedir ve 2000-2500 mantar hücresini içerir. Kumaș üzerinde ve besi yerinde her yerde bakteri üremesi görülmektedir.

Candida Albicans

Candida Albicans
Resim 6: Nanoteknolojik ürün ile antibakteriyel özellik kazandırılmıș pamuklu kumaș aynı besi yerine ekilerek 24 saat sonra değerlendirildi. Kumașın üzerinde ve etrafında 20 mm alanda hale görülmektedir. 

Bu halenin olușması bu aralıkta mantar kolonisi üremediği anlamına gelmektedir. Kumașın üzerinde de aynıdır șekilde mantar kolonileri görülmemektedir.

Genel Kullanım Alanları

Pure Anti-B Alkolsüz Dezenfektan

Pure Anti-B alkolsüz dezenfektan

Pure Anti-B alkolsüz dezenfektan Pure Anti-B alkolsüz dezenfektan, gerek yüzey gerek kişisel kullanıma uygun çok amaçlı dezenfeksiyondur. Alkollü dezenfeksiyonlardan farkı taşıyıcısı alkol değildir. Bunun yerine kullanılan özel solüsyon ile cildin
Formaldehit Sterilizasyonu

Ameliyathanelerde Dezenfektan Kullanımı

Hastanelerin en kritik alanlarından birisi ameliyathanelerdir. Ameliyathanelerde dezenfektan kullanımı ise bilindik yöntemlerden tamamen farklı şekillerdedir. Bunun için değişik uygulama teknikleri bulunmaktadır. Genellikle ameliyat sonrası yapılan genel dezenfeksiyonlarda Formaldehit Buharı, Hidrojen
Hastanelerde Dezenfektan Kullanımı

Hastanelerde Dezenfekan Kullanımı

Hastanelerde dezenfektan kullanımı genel olarak yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Ancak bu uygulamalar genel hastane bakterilerine karşı uygulanmaktadır. Bu tip uygulamalar genel olarak yüzey temizlik için yoğun miktarda antiseptik solüsyonlar kullanılarak

Klebsiella Pnömonia Bakterisi

Klebsiella pneumoniae bakterisi, insan vücudunda bulunan bağırsaklarda, normal bakteri florasında yaşayan gram negatif bir basildir. Yani enterik bir bakteridir. Hastanelerde Genel Durum Genel olarak hastanelerin yoğun bakım ortamlarında görülmektedir. Tüm
Hastanelerin Genel Durumu

Hastanelerin Genel Durumu

Bu salgın sürecinde hastanelerin genel durumu hakkında bilinen bir takım sıkıntılı durumlar gelişmiştir. Malumunuz üzerine salgın bir çok branşı kategorize bir biçimde kısıtlamış ve çalışma imkanlarını zorlaştırmıştır. Bunların başında ise

Salgında Hastane Çalışanları

Hastane çalışanları salgında daha da fazla sorumluluk üstlenmektedirler.  Bunun çalışanlar üzerindeki etkisi düşünüldüğünde ise tablonun hem iyi hem kötü tarafları değerlendirilmelidir. Hastane dışına gidip gelen personellerin dışarıda giydiği ya da

Bölgesel çalışma arkadaşları arıyoruz...

Pure Anti-B